Новини

narahyvannia

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрук

Понеділок, 02 січня 2023, 10:25

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДАВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Заклад дошкільної освіти № 27

НАКАЗ

                                                     

23.12.2022р.                             м. Рівне                               № ___- осн

«Про порядок нарахування

батьківської плати узакладі дошкільноїосвіти № 27 у 2022 році»

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту»,

ЗаконуУкраїни«ПровнесеннязміндодеякихзаконівУкраїнищодозабезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб»від 16.01.2020 № 474-ІХ, Закону України «Про внесення змін до деяких законівУкраїни щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьківякихзагинув(пропавбезвісти),померпідчасзахистунезалежностітасуверенітету України» від 05.11.2020 № 978-ІХ, постанови Кабінету МіністрівУкраїнивід26.08.2002№ 1243«Проневідкладніпитаннядіяльностідошкільнихтаінтернатнихнавчальнихзакладів»(зізмінами),постановиКабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організаціїхарчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»від 24.03.2021 № 305 (зі змінами), рішення Рівненської міської ради

від25.09.2014№ 4510«Проорганізаціюбезкоштовногохарчуванняудошкільнихтазагальноосвітніхнавчальнихзакладахдітей,батькиякихєучасникамиантитерористичноїоперації(АТО)»,рішення Виконавчого комітету Рівненської міської ради № 126 від 20.09.2022 «Про  організацію безкоштовного харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти дітей, батьки яких беруть (бради участь) у бойових діях внаслідок збройної агресії росії»,
 
розпорядженняміськогоголови від 20.12.2022 № 1164-р «Про встановлення грошової норми вартостіхарчуванняоднієїдитинивденьузакладахдошкільноїосвіти», керуючись наказом управління освіти №389-осн. від 21.12.2022р. «Про порядок нарахування батьківської плати в закладах дошкільної освіти»  та зметоюзабезпечення повноцінного харчування дітей в ЗДО № 27:

НАКАЗУЮ:

  1. Встановити з 01 січня2023 року грошову норму вартості харчуванняодного дня на 1 дитину в  групах для дітейвікомвід 1 до 4 років – 45.00 грн.; для дітейвіком від 4 до 6 (7) років – 55.00 грн.
  2. Встановити  на період дії воєнного  стану  грошову норму вартості одноразового харчування  на 1 дитину для дітей  віком від 1 до 4 років-15 грн.,для дітей віком від 4 до 6(7) років-18 грн.
  3. Встановитибатьківськуплатузахарчуваннявзакладідошкільноїосвіти у розмірі 70% від вартості харчування.
  4. Забезпечити триразовий режим харчуваннядітей у закладі дошкільноїосвіти.
  5. Забезпечитибезкоштовнехарчуванняузакладідошкільноїосвітидітям-сиротам,дітям,позбавленимбатьківськогопіклування,дітямзінвалідністю,дітямзособливимиосвітнімипотребами,якінавчаютьсяуспеціальнихгрупахтаінклюзивнихгрупах,дітям із сімей,які

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальнудопомогумалозабезпеченимсім'ям»;дітям,батькиякихєучасникамиАТО(ООС); дітям, з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають статусдітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітям ізчисла осіб, визначених у ст.10 Закону України «Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту».

6.Звільнити батьків або інших законних представників дитини, від платиза харчування дітей:

-   у сім'ях, сукупний дохід яких на кожного члена за попередній квартал зурахуванняміндексузростанняціннеперевищуваврівнязабезпеченняпрожитковогомінімуму(гарантованогомінімуму),якийщорокуустановлюється законом про Державний бюджет України для визначення праваназвільненнявідплатизахарчуваннядитиниудержавнихікомунальнихзакладах дошкільної освіти;

Забезпечити пільгову оплату за харчування в розмірі 50 % для батьків,

усім'яхякихтроєібільшедітей.Нарівнізріднимидітьмивраховуватипадчерок та пасинків, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані всім'ї іншого з батьків, а також дітей, на яких оформлена опіка у зв’язку зісмертюбатьків,позбавленнямїхбатьківськихправ,засудженнямдопозбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленнямна примусове лікування.

7.Підвищити персональну відповідальність за своєчасне надходженнябатьківської плати (не пізніше 20 числа поточного місяця, за який вноситьсяплата).                                                                                          Постійно

8.Вживатидієвізаходищодополіпшеннястанувиконаннянормхарчування та забезпечення постійного контролю за організацією харчуваннядітей в закладах дошкільної освіти.                                                                     Постійно

   9.Вважати наказ від 20.08.2020 № 189-осн. «Про порядок нарахування  батьківської плати у закладах дошкільної освіти» таким, що втратив чинність.

10.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

                       Директор ЗДО № 27 _________Світлана Мандзюк

З наказом ознайомлена:

__________А.Босюк

   

коза дереза

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрук

Четвер, 25 листопада 2021, 11:35

У нашому садочку пройшли новорічні свята

img 5435img 5436

img 5488img 5490

15 листопада у закладі відбулося театралізоване дійство  за мотивами української народної казки "Коза-дереза"

img 2a13c078f03da84dc0c1204631aac3d6 v 2 img 5b2f903dc614945ffc93dcb81901b78d v 2

   

 

Виставка спільних робіт вихованців та їх батьків "Осінь чарівна у гості перийшла"

 

img 5054img 5058img 5066img 5062

З 27.11 по 29.11.у нашому закладі пройшли осінні ранки

img 5070img 5091

img 5092img 5073

Засідання круглого столу  "Впроваджуємо Базовий компонент " за освітнім напрямком "У світі мистецтва"

img 5077img 5067

img 5068

   

Вітаємо колегу

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрук

Понеділок, 04 жовтня 2021, 00:00

З нагоди Дня працівників освіти наш вихователь Виговська О.В. отримала заслужену нагороду від начальника обласного управління освіти Коржевського П.М. Щиро вітаємо колегу!!!

зображення viber 2021 10 15 13 15 56 509  зображення viber 2021 10 15 13 15 55 767 
   

Сторінка 1 з 10