Інформація

 

 

        

 

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
НАКАЗ
22.12.2021 м. Рівне № 481- осн
Про порядок нарахування
батьківської плати у
закладах дошкільної освіти
Відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб»
від 16.01.2020 № 474-ІХ, Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків
яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та
суверенітету України» від 05.11.2020 № 978-ІХ, постанови Кабінету Міністрів
України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності
дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (зі змінами), постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації
харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»
від 24.03.2021 № 305 (зі змінами), рішення Рівненської міської ради
від 25.09.2014 № 4510 «Про організацію безкоштовного харчування у
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей, батьки яких є
учасниками антитерористичної операції (АТО)», розпорядження міського
голови від 20.12.2021 № 1489-р «Про встановлення грошової норми вартості
харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної освіти», з метою
забезпечення повноцінного харчування дітей в закладах дошкільної освіти:
НАКАЗУЮ:
1. Встановити з 01 січня 2022 року грошову норму вартості харчування
одного дня на 1 дитину в закладах дошкільної освіти (групах) для дітей віком
від 1 до 4 років – 35.00 грн.; для дітей віком від 4 до 6 (7) років – 45.00 грн.
2. Встановити батьківську плату за харчування в закладах дошкільної
освіти у розмірі 70% від вартості харчування.
3. Забезпечити триразовий режим харчування дітей у закладах дошкільної
освіти.
4. Забезпечити безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти
дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з
інвалідністю, дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у
спеціальних закладах (групах) та інклюзивних групах, дітям із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям»; дітям, батьки яких є учасниками АТО
(ООС); дітям, з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають статус
дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітям із
числа осіб, визначених у ст.10 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту».
5. Звільнити батьків або інших законних представників дитини, від плати
за харчування дітей:
- у сім'ях, сукупний дохід яких на кожного члена за попередній квартал з
урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку
установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права
на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних
закладах дошкільної освіти;
- у закладі дошкільної освіти (яслах-садку) компенсуючого типу
(санаторному) № 16 Рівненської міської ради для дітей з малими і затухаючими
формами туберкульозу.
6. Забезпечити пільгову оплату за харчування в розмірі 50 % для батьків,
у сім'ях яких троє і більше дітей. Нарівні з рідними дітьми враховувати
падчерок та пасинків, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в
сім'ї іншого з батьків, а також дітей, на яких оформлена опіка у зв’язку зі
смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до
позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням
на примусове лікування.
7. Директорам ЗДО, НВК № 14,17:
7.1. Здійснити організаційні заходи щодо роз’яснення розпорядження
міського голови про встановлення грошової норми вартості харчування однієї
дитини в день у закладах дошкільної освіти (групах).
До 10.01.2022
7.2. Забезпечити складання меню-розкладу окремо для двох вікових
категорій: для дітей віком від 1 до 4-х років та дітей віком від 4 до 6(7) років
відповідно до затверджених норм харчування.
Постійно
7.3. Підвищити персональну відповідальність за своєчасне надходження
батьківської плати (не пізніше 20 числа поточного місяця, за який вноситься
плата).
Постійно
7.4. Вживати дієві заходи щодо поліпшення стану виконання норм
харчування та забезпечення постійного контролю за організацією харчування
дітей в закладах дошкільної освіти.
Постійно
8. Директору ЗДО № 16: підготувати наказ про звільнення від плати за
харчування дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу на підставі
медичного висновку КП "Рівненський обласний фтізіопульмонологічній
медичний центр" Рівненської обласної ради. Копію наказу надати у відділ
батьківської плати.
До 10.01.2022
9. Директорам ЗДО, які мають спеціальні, інклюзивні групи підготувати
наказ про звільнення від плати за харчування дітей з особливими освітніми
потребами. Копію наказу надати у відділ батьківської плати.
10. Вважати наказ від 20.08.2020 № 189-осн. «Про порядок нарахування
батьківської плати у закладах дошкільної освіти» таким, що втратив чинність.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на Кіруцу Ірину, заступника
начальника управління освіти.
Начальник управління Богдан ТУРОВИЧ

Першочергове зарахування до дитсадків – за оновленим Положенням про заклад дошкільної освіти

   Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305» від 27 січня 2021 р. № 86.

Нею викладено у новій редакції Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305.

Як роз’яснює МОН, документ оновлює основні засади діяльності закладів дошкільної освіти (крім будинків дитини, дитячих будинків інтернатного типу) відповідно до Законів «Про освіту» та «Про дошкільну освіту», удосконалює перелік типів закладів дошкільної освіти та визначає особливості зарахування дітей до закладів дошкільної освіти різних типів і організації освітнього процесу.

Положення доповнено переліком категорій дітей, які мають право на першочергове зарахування до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти, а саме діти, які:

 • проживають на території обслуговування закладу (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
 • є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі;
 • є дітьми працівників такого закладу;
 • належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
 • перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
 • діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 • мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Під час подання заяви про зарахування дитини один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли таке право не підтверджено, дитина зараховується на загальних підставах.

Також конкретизовано процедуру зарахування дітей до інклюзивних груп. У разі зарахування дітей з особливими освітніми потребами в дитсадку обов’язково утворюється інклюзивна або спеціальна група. У такому разі до заяви про зарахування дитини додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

   

Шановні батьки!

 Закриття на літній період для проведення ремонтних робіт:

з 29.06.2021р. по 30.07.2021р.
 
   

До відома батьків!

Повідоляємо вас про те, що 27.01.2021р. Кабінет Міністрів України затвердив нове "Положення про заклад дошкільної освіти". Просимо звернути увагу на пункт 12,13 в яких зазначено:

12. За вихованцем зберігається місце у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:

- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

- у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

- на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

13. Відрахування вихованців з державного (комунального) закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

- за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;

- у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

- у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

- у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

   

Положення

про дотримання академічної доброчесності працівниками

Закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу (санаторного) №27

Рівненської міської ради

І. Загальні положення

1. Положення про академічну доброчесність (далі – Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними, іншими працівниками Закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 27 (далі – ЗДО № 27).

2. Дане Положення розроблене на основі Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу діяльність», «Про наукову, науково-технічну діяльність», «Про запобігання корупції», Колективного договору, Статуту, актів чинного законодавства України.

3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності ЗДО № 27, підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, іншими учасниками освітнього процесу, запобігання порушення академічної доброчесності.

4. Педагогічні працівники ЗДО № 27, інші учасники освітнього процесу, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання посадових обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу ЗДО № 27, повинні виконувати норми даного Положення.

ІІ. Поняття та принципи академічної доброчесності

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, виховання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2. Принципами щодо академічної доброчесності є:

- демократизм;

- законність;

- верховенство права;

- соціальна справедливість;

- пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

- рівноправність, гарантування прав і свободи;

- професіоналізм та компетентність;

- партнерство і взаємодопомога та взаємна довіра;

- відкритість та прозорість;

- відповідальність за порушення академічної доброчесності.

3. ЗДО № 27 здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

4. Дотримання академічної доброчесності працівниками ЗДО № 27 передбачає:

- дотримання Конвенції ООН «Про права дитини»;

- дотримання норм Конституції України;

- дотримання норм чинного законодавства в сфері освіти;

- дотримання загальноприйнятих етичних норм у веденні переговорів з батьками, керівником, громадськістю, у тому числі телефонічних;

- дотримання норм законодавства про авторське право;

- повагу до осіб – учасників освітнього процесу (повага до дитини і її підтримка, вміння досягати порозуміння з колегами та батьками);

- об’єктивне та неупереджене відношення до працівників ЗДО № 27, учасників освітнього процесу;

- якісне, вчасне та результативне виконання своїх функціональних обов’язків;

- впровадження в свою діяльність інноваційних методів діяльності;

- підвищення своєї кваліфікації;

- правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання довідок, доповідей, методичних матеріалів, творчих робіт, розпорядчих документів тощо;

- нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

- надання достовірної інформації;

- уникнення приватного інтересу та конфлікту інтересів;

- відповідальності за порушення академічної доброчесності;

- збереження, поліпшення та раціональне використання навчально-матеріальної бази закладу дошкільної освіти.;

- дотримання незалежності професійної діяльності від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій.

5. Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу (батьками, здобувачами дошкільної освіти) передбачає:

- дотримання загальноприйнятих етичних норм;

- повагу до педагогічних, інших працівників ЗДО № 27;

- особисте виконання покладених функцій і завдань;

- поважне ставлення до честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються;

- використання лише перевірених та достовірних джерел інформації;

- не фальсифікування або нефабрикування інформації з метою використання для власних цілей;

- не допустимо отримання будь-яких переваг під час вирішення робочих питань, пов’язаних з організацією освітніх послуг, окрім переваг передбачених законодавством;

- несення відповідальності за порушення академічної доброчесності.

6. Офіційне висвітлення діяльності ЗДО та напрямків його розвитку може здійснювати директор або особа, яка його замінює.

ІІІ. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

1. За порушення норм цього Положення працівники ЗДО № 27 притягуються до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства України.

2. Порушенням академічної доброчесності вважається:

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

-списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема, під час оцінювання результатів навчання;

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

- необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;

- підробка офіційних документів та їх використання;

- психологічне або фізичне насильство над дитиною чи колегами;

- поява у закладі у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, паління у закладі;

- ведення в ЗДО політичної, релігійної та іншої пропаганди.

3. За порушення правил академічної доброчесності працівники ЗДО притягуються до таких форм відповідальності:

- моральна;

- дисциплінарна;

- адміністративна та кримінальна;

- відмова у присвоєнні чергової категорії (підтвердження раніше отриманої категорії);

- інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. За порушення норм цього Положення може передбачатись накладання санкцій, у т.ч. звільнення (пониження) з посади (на посаді) за поданням Комісії з питань етики та академічної доброчесності.

 

ІV. Попередження щодо недотримання

академічної доброчесності

1. Для попередження щодо недотримання норм та правил академічної доброчесності в ЗДО № 27 використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

- ознайомлення працівників ЗДО з цим Положенням;

- інформування працівників ЗДО № 27 щодо необхідності дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

- розповсюдження методичних матеріалів;

- оприлюднення даного Положення на офіційному сайті ЗДО № 27;

- посилення контролю щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо під час підготовки (написання) творчих робіт, довідок, звітів, доповідей, розпорядчих документів;

- експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих програм у разі її встановлення) щодо ознак академічного плагіату в творчих роботах, що подаються на конкурси (атестаційні комісії) вищого рівня.

2. З метою впровадження академічної доброчесності при Комісії (у т.ч. із членів Комісії) може бути створена Робоча група з питань етики та академічної доброчесності (або визначена відповідальна особа), організації і контролю за додержанням принципів академічної доброчесності. Вона готує методичні матеріали, правила, пам’ятки тощо для забезпечення виконання усіх норм Закону України «Про освіту» щодо дотримання норм академічної доброчесності. Доцільність створення Робочої групи (або визначення відповідальної особи) розглядається на засіданні Комісії та приймається її рішенням.

V. Організація роботи Комісії з питань етики та академічної доброчесності

1. З метою нагляду за виконанням норм цього Положення ЗДО № 27 створюється Комісія з питань етики та академічної доброчесності (далі-комісія).

2. Комісія наділяється правом формувати та розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції керівнику ЗДО щодо накладання відповідних санкцій.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством у сфері освіти, іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, чинними законодавчими актами України, Положеннями, Статутом, іншими нормативними документами.

4. Склад Комісії затверджується наказом керівника ЗДО за поданням кандидатур педрадою ЗДО № 27. Строк повноважень комісії 3 роки.

5. До складу Комісії обов’язково входять: директор, вихователь-методист, голова ППО ЗДО № 27.

6. Будь-який працівник може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

7. Комісія із свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи, рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідань, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданнях тощо здійснює секретар.

8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання, віднесених до її повноважень що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

9. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу комісії. У разі рівного розподілу голосів – голос Голови (Головуючого) є вирішальним.

10. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

11.Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед педагогічною радою та загальними зборами трудового колективу та громадськості.

12. Будь-який працівник ЗДО, представники освітнього процесу, яким стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутись до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б, контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

13. На засідання Комісії запрошується заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються керівнику ЗДО для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

15. Повноваження Комісії:

- одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

- залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

- проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики працівників закладу дошкільної освіти;- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в діяльність закладу дошкільної освіти;

- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення;

- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та локальних нормативних актів.

VІ. Заключні положення

1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради ЗДО № 27 та вводиться в дію наказом керівника ЗДО.

2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради ЗДО № 27 та вводяться в дію наказом керівника.

 

«Про затвердження

Положення про академічну доброчесність ЗДО № 27»

На виконання ст. 42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ, рішення педагогічної ради (протокол № 1 від 04.11.2019), з метою дотримання професійних стандартів та етичних принципів учасників освітнього процесу,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про академічну доброчесність уЗДО № 27
 2. Затвердити склад Комісії з питань академічної доброчесності: голова комісії – Мандзюк С.А,директор;

Члени комісії – Бречко Н.Є.., вихователь-методист;

                        -МатвеєваТ.В.-завгосп, голова П.К.

                        -Ягенська Я.В., практичний психолог

 1. Довести дане Положення до працівників ЗДО.
 2. Діловоду Гудзь Н.С.:опублікувати Положення та даний наказ на сайтіЗДО.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю засобою.

 

Директор ЗДО № 27 _________Мандзюк С.А.

   

Сторінка 1 з 2