Правила прийому до закладу освіти

Прийом дітей до закладу освіти здійснюється його директором протягом календарного року відповідно до порядку загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти міста згідно з Положенням, затвердженим рішенням Рівненської міської ради від 04.09.2014р.№ 4382 

         Для зарахування дитини у заклад освіти необхідно надати:

- заяву батьків або осіб, які їх замінюють

 • медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

 •  медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • копія свідоцтво про народження дитини;
 •  довідку ЛКК;
 •  документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї.

         За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі:

 •  її хвороби, карантину в ЗДО;                                        
 • санаторно-курортного лікування та реабілітації;
 • на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
 •  у літній оздоровчий період (75 днів).

         Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись:

 •  за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють (крім випадків,коли рішення органу опіки та піклування  або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу;
 •  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців;
 •  якщо дитина не відвідує  заклад дошкільної освіти без поважних причин більше 2-х місяців підряд упродовж навчального року;
 •  у разі досягнення дитиною станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами- повних вісім років);
 • у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти.   

 

Першочергово до закладів дошкільної освіти зараховуються діти,які :

1.Проживають на території обслуговування ЗДО;

2.Є рідними братами або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти.

3.Є дітьми працівників закладу дошкільної освіти.

4.Належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами,що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку або сенсорними та фізичними порушеннями.

5.Належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування , які влаштовані під  опіку,у прийомну сім ю,дитячий будинок сімейного типу, пактронатну сім ю а також  усиновлених дітей.

6.Перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку  в службах у справах дітей.

7.Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів .

8.Мають право на першочергове зарахування до ЗДО відповідно до закону.

Під час подання заяви про зарахування дитини  необхідно предявити оригінал документу , що підтверджує право на першочергове зарахування дитини.

Переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти відбувається на підставі заяви батьків.

Умови доступності осіб  з особливими потребами- кнопка виклику  на центральному вході закладу,вільний доступ до першого поверху приміщення закладу

Перелік додаткових освітніх платних послуг

      Відповідно до ст.61 Закону  України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад,ст.53 Конституції України, Статуту закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу (санаторного ) № 27 Рівненської міської ради та на підставі заяв та договорів з батьками, адміністрація ЗДО № 27 організовує надання додаткових освітніх платних послуг з 01.10.2020р. у формі гурткової роботи:

(перелік додаткових освітніх послуг)

-гурток «Англійська мова»-2 рази на тиждень в переддошкільній та молодших групах.

-гурток «Логопедія»-2 рази на тиждень в молодших,середніх та старших групах.

-гурток «Хореографія»-2 рази на тиждень в молодших, середніх та старших групах. Вартість одного гуртка 120 грн.

Калькуляція вартості освітніх платних послуг на одну дитину в місяць ЗДО № 27 на 2021-2022 рік :

-фонд оплати праці з нарахуваннями-128 грн.;

-оплата комунальних послуг-16 грн.;

-придбання матеріальних цінностей та оплата інших послуг-11,2 грн.

-капітальні витрати-4,80

ВСЬОГО:160 грн.

 

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти

Затверджено

наказ № 89

від 25.09.2020

Директор ЗДО  ------- С.Мандзюк

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

здобувача освіти в Закладі дошкільної освіти (яслах-садку) компенсуючого типу (санаторного) №27 Рівненської міської ради

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО розроблені на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  наказів Міністерства освіти і науки України , Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 року  № 234, Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 та рішень органів місцевого самоврядування, Статуту закладу дошкільної освіти (ясел – садка)№27

Здобувачі освіти в ЗДО №27 під наглядом педагогів мають дотримуватись таких правил:

– Приходити вчасно в заклад дошкільної освіти.

– Бути акуратно одягненому та гарно причесаному.

–Бути одягненим по сезону в залежності від температури повітря, в групі: в одно-        двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.

– Вітатися з усіма працівниками ЗДО.

– Виконувати прохання  вихователя, дослухатись до його вказівок.

– Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.

– Берегти іграшки, майно та книги.

– На прогулянці не бруднити одяг.

– В групі голосно не розмовляти , не кричати та не бігати.

– Мити руки перед їдою, після туалету та у випадку їх забруднення.

– Не ходити  з вологими рукавами після миття рук.

– Дотримуватись правил користування туалетом.

– З допомогою дорослого прибирати ліжко після денного сну.

– Вмиватись та розчісувати волосся після денного сну.

– Постійно підтримувати одяг в порядку.

– Не ображати дітей  своєї групи та молодших за себе.

– Брати участь в освітній діяльності, іграх, побутовій праці та праці в природі.

– Слідкувати за станом речей у персональній шафі для одягу.

– Мати особисті носові хустинки.

– Дотримуватися вимог безпеки.

– Якщо сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.

–  Не можна брати іграшки, особисті речі  іншої дитини без її дозволу.

– Звертатися до дорослих по імені та по батькові.

– Не можна ламати обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар.

– Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах для одягу солодощі,  фрукти, іграшки та інші небезпечні предмети .

– Заборонено здобувачам освіти одягати  на себе прикраси, ланцюжки і приходити в ЗДО, так як все це може загрожувати життю і здоров`ю  або бути втраченим.

– Забороняється вживання непристойних виразів і жестів;

– Забороняється здобувачам освіти покидати приміщення і територію ЗДО.

– Обов’язковим для кожного здобувача освіти є використання змінного взуття.

–  На урочисті та святкові заходи діти приходять у святковому або національному одязі.

– Не дозволяється жувати гумку, користуватися мобільним під час перебування в ЗДО.

– Забороняється виходити із групового приміщення, бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор.

– Забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.

– Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

– Під час занять не можна ходити по групі  без дозволу вихователя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших дітей від занять розмовами, іграми та іншими справами, що не стосуються освітнього процесу.

– Якщо під час занять учню необхідно вийти в туалет,  то дитина має попросити дозволу у вихователя.

– Здобувач освіти на занятті  зобов’язаний виконувати всі вимоги вихователя.

– Під час відповіді на запитання вихователя здобувач освіти повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

– Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вихователеві або відповісти на питання вихователя, він піднімає руку.

– На заняття із фізкультури здобувачі освіти приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу інструктора з фізкультури або вихователя із спортивної зали здобувачам освіти входити забороняється. Здобувачі освіти, звільнені від занять фізкультури, обов’язково присутні в залі, переодягнені в спортивну форму.

– Здобувач освіти має право ставити різноманітні запитання вихователеві, відстоювати свою точку зору і свої переконання при обговоренні різних проблем і власної поведінки.

– Під час харчування здобувачу освіти належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

– Здобувач освіти повинні шанобливо ставитись до помічника вихователя.

– Розмовляти під час прийому їжі не рекомендується, можна  неголосно попросити сусіда за столом передати серветку, тарілку з хлібом, інше.

– Слід вживати тільки ту їжу, яка приготовлена на харчоблоці ЗДО.

– Здобувачі освіти допомагають дорослим прибирати посуд зі столу після вживання їжі.

–  Здобувачі освіти дбайливо ставляться до посуду, бережуть його.

– Здобувачі освіти залучаються до чергувань по їдальні, по заняттях та по куточку природи.

– Здобувачі освіти під керівництвом вихователя неухильно дотримуються правил пожежної безпеки.

– Здобувачі освіти не граються з вогнем – це небезпечно!

– Здобувачі освіти не граються сірниками – це призводить до біди!

– Здобувачі освіти побачивши дітей, що граються сірниками, негайно  попереджають про це вихователів.

– Не гратися запальничкою – це може призвести до пожежі!

– Не вмикати електроприлади самому,  без дорослих.

– Коли виникла пожежа слід телефонувати за номером 101.

– Ніколи не ховатись в закуток під час пожежі. А бігти до людей,  на вулицю, кликати  на допомогу, телефонувати  за номером 101!

– Не   гратися поза межами спеціально обладнаного дитячого майданчика .

– Не вмикати незнайомі електроприлади самому, без дорослих,  не встромляти пальці або будь-які предмети в розетку.

-Не виходити за хвіртку та  ворота ЗДО;

-Не відгукуватися на пропозицію невідомих сторонніх осіб піти з ними.

– Не брати в руки невідомі та небезпечні предмети;

– Не залазити на обладнання майданчиків без дозволу дорослих;

-До гойдалки підходити лише збоку і не розгойдуватися дуже високо.

-Виходити   на вулицю та повертатися   з прогулянки  спокійним кроком, не штовхатися, не бігти.

-На прогулянку виходити  лише  у супроводі  дорослих.

-Не брати в рот дрібні предмети, іграшки, їжу з підлоги.

-Їжу вживати лише охолодженою.

-Не гойдатися на ніжках стільця;

-Не брати руками їжу та гратися нею.

-Не розмовляти з їжею у роті.

-Склянки та ємності з напоями тримати двома руками аби їх не перекинути.

-Не сідати за столи під час роздавання їжі;

-Ножицями користуватися ними лише під наглядом дорослого.

-Під час прогулянки триматися в полі зору вихователя, не виходити за територію майданчика, ЗДО.

– Обирати для себе  лише безпечні предмети і атрибути для  предметно-практичної діяльності,  лагодженні іграшок, книжок.

-Не брати сірники, ріжучі предмети, ліки.

-Не торкатися руками незнайомих предметів.

-Не ховатися у шафи, під ліжками і столами.

-Не вставляти пальці у розетки, у двері.

–Берегтися від отруєння рослинами, грибами, укусів тварин.

–Гуляти у дворі, у громадських місцях лише під наглядом дорослих.

-Дотримуватися правил дорожнього руху, кататися на велосипеді, грати з м’ячем лише в  безпечних місцях.

-Не стояти під дахом будівлі, коли на них є бурульки.

–Рухатися лише по розчищених від снігу, льоду та посипати піском доріжках, східцях.

                               

 

 

 

 

 Затверджено

наказ №89 від 25.09.2020 р.

Директор ЗДО                     С.Мандзюк

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ

 Закладу дошкільної освіти (ясел – садка) компенсуючого типу (санаторного ) 27

Рівненської міської ради.

– Працівник Закладу дошкільної освіти №27 любить дітей, терпляче ставиться до їх витівок, вміє вибачати і з розумінням ставиться до всіх дитячих пустощів та проблем.

– Не допускає оціночних суджень про батьків здобувачів освіти, що відвідують закладу дошкільної освіти, колег та інших дітей.

– Поважає права дітей , не допускає нетактовної поведінки стосовно до працівників закладу дошкільної освіти №27, дотримується  морально-етичних норм та загальноприйнятих правил спілкування.

– Толерантно ставиться до колег та батьків, досягає порозуміння з адміністрацією та органами громадського самоврядування закладу освіти.

– Адекватно реагує на всі  прояви агресії дітей і дорослих.

 – Абсолютно виключає фізичне і психічне насилля  над дітьми.

– Не допускає проявів булінгу відносно здобувачів освіти як з боку дітей, так і з боку батьків та інших дорослих.

– Дотримується ділового стилю в одязі. Груповий вихователь одягає спецодяг лише під час організації харчування дітей.

– Змінне взуття працівника ЗДО зручне, легке. Не допускається використання кімнатних тапочок  або зношеного взуття.

– Не допускає перебування на робочому місці у вуличному взутті.

– Обслуговуючий  персонал протягом дня використовує спецодяг.

 – В процесі спілкування з дітьми, колегами, батьками та іншими громадянами використовує лише нормативну лексику.

  – До батьків та осіб, які їх замінюють,  звертається лише по імені та по батькові.

  – Ні за яких обставин не залишає дітей без нагляду.

   – Постійно контролює кількість дітей у групі. Хто з дітей де знаходиться: у медичного персоналу, на занятті у фахівця чи вузького спеціаліста, на занятті у гуртку тощо.

– Спостерігає, помічає і повідомляє, при необхідності, лікарю, медичній сестрі про зміни у стані здоров’я дитини.

– Пам’ятає відразу всіх дітей, звертається до кожної дитини по імені (краще так, як звертаються удома).

– Тримається як акторка, застосовує: посмішку, жести, інтонацію, виразний погляд, силу голосу. Усі емоції мають бути щирі.

– Намагається завжди  бути цікавою дітям. Має  у своєму арсеналі і постійно поповнює: 3-4 вірші, пісеньки, казка, гра, потішки, прислів’я; варіанти ручної і особистої умілості: орігамі, пальчикова гімнастика, музично-ритмічні рухи, ліплення тощо за віком дітей.

– Усі вимоги до дітей проговорює без посмішки, формулює зрозуміло і точно, контролює виконання.

 – Пояснює дітям  свої дії та дії інших, залучає їх до пояснень, міркувань про вчинки.

 – Залучає дітей до посильної допомоги собі, один одному, помічникові вихователя (“чарівні” слова обов’язкові).

  – Хвалить дитину за хороші вчинки при всіх дітях або значимих для дитини дорослих: словом, дотиком, посмішкою, особливою прихильністю до дитини, спільною грою з дитиною, сюрпризом тощо

– Завжди піднімає  авторитет батьків (- Мама зв’язала кофтину? Вона майстриня!).

– Створює умови для занять  дітей улюбленою справою.

– Щиро цікавитися життям дитини поза закладом дошкільної освіти. Упізнає оточення дитини

– Конфіденційну інформація про сім’ю не розголошує  і не  обговорює  з ким-небудь, особливо в присутності дитини, окрім інформації, приховання якої може шкодити дитині.

– Уникає критичних зауважень щодо діяльності та досягнень здобувачів освіти.

– Реагує на всі звернення дітей і батьків.

– Не дозволяє дітям гратися  сірниками. Зберігає  їх в недоступному місці.

– Побачивши дітей, що граються сірниками, негайно припинить ці дії , та забере у них сірники.

– Постійно нагадує своїм вихованцям про те, що сірники – це не іграшка.

– Береже особисті речі, майно закладу освіти та речі здобувачів освіти.

– Особистим прикладом виховує у здобувачів освіти патріотизм, гуманізм, толерантність.

 – Звертає власну  увагу  і увагу батьків на дотримання здобувачами освіти мовного етикету, культури і етикету харчування.

 – Не використовує зауважень, що принижують гідність здобувачів освіти.

 – Не з’ясовує стосунків із здобувачами  освіти на підвищених тонах.

– Співчуває здобувачам освіти під час «маленьких трагедій» (зламалась іграшка, порвалась книга, загубилась носова хустинка, заболіло коліно і ін..).

– Впродовж дня кожна дитина отримує «порцію» позитивної уваги від педагога, помічника вихователя , інших працівників.

– Увечері зацікавлює  здобувача освіти якоюсь цікавою діяльністю на завтра, щоб дитині хотілося прийти в ЗДО наступного дня.

– Прощається з дітьми тепло, по-домашньому («Приходь завтра, обов’язково!», «Ми тебе будемо чекати», «Без тебе нам нецікаво», «Завтра будемо малювати» та інше).

– Обслуговуючий персонал забезпечує чистоту і порядок  в груповому блоці, в Закладі дошкільної освіти №27, на території  відповідно до вимог санітарного законодавства.

– Своєчасно прибирає територію ігрових майданчиків та ЗДО, створює комфортні умови для перебування дітей на свіжому повітрі.

 – Щоденно доглядає за обладнанням та ігровими павільйонами  на дитячих майданчиках.

  – Неухильно дотримується на робочому місці (приймання продуктів, зберігання продуктів, приготування страв, перенесення в групові блоки, роздавання готових страв ) законодавчих вимог до системи управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР.

– Не палить, не вживає алкогольних напоїв та наркотичних речовин в приміщеннях та на території ЗДО,не вживає нецензурної лексики, не свариться з іншим працівником в присутності дітей.

Затверджено    

наказ №89 від 25.09.2020 р.   

     Директор ЗДО                   С.Мандзюк

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДОРОСЛИХ (БАТЬКІВ)

в Закладі дошкільної освіти (яслах – садку) №27

Рівненської міської ради.

Заклад дошкільної освіти вимагає від усіх громадян поваги в словах та вчинках до кожного з учасників освітнього процесу, як до дорослих, так і до вихованців: бути доброзичливими, уважними, ввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

Не допускати оціночних суджень про працівників закладу дошкільної освіти, інших дітей, їх батьків в присутності власної  дитини.

Поважати права педагога, не допускати нетактовної поведінки по відношенню до працівників закладу дошкільної освіти №27, дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил спілкування.

До педагогів групи, незалежно від їхнього віку, необхідно звертатися на «Ви», по імені та по батькові.

З пропозиціями, рекомендаціями, зауваженнями щодо діяльності ЗДО слід звертатися: якщо вони стосуються групи, яку відвідує дитина, – до вихователів; якщо вони стосуються діяльності закладу в цілому – до директора.

З метою вирішення конфліктних чи спірних ситуацій, які виникли в ЗДО, батькам необхідно звертатися додиректора, не допускаючи з’ясування стосунків, особливо в присутності дітей.

Батькам, як учасникам освітнього процесу, необхідно брати участь у групових та загальних батьківських зборах, в органах батьківського громадського самоврядування(батьківські комітети, піклувальна рада) та громадському житті закладу.

Батьки  та члени органів  батьківського громадського самоврядування можуть звертатись з пропозиціями, ініціативами щодо покращення роботи ЗДО, проведення ремонтних робіт, придбання обладнання і посібників як до керівника, так і до управління освіти та органів місцевого самоврядування.

Батькам або особам, під опікою яких перебуває дитина,  забороняється:

– з’являтися у закладі дошкільної освіти в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

– вживати алкогольні напої, наркотичні засоби, палити цигарки в приміщеннях закладу дошкільної освіти та на його території;

– перебувати в приміщеннях закладу та на його території із сторонніми особами. У ЗДО і на його територію можуть знаходитися лише учасники освітнього процесу: працівники, діти та їх батьки;

– зривати квіти на клумбах ЗДО для забави своїх дітей;

– смітити, кидати недопалки;

– відволікати педагогічних чи медичних працівників закладу тривалими бесідами під час їх роботи безпосередньо з дітьми, особливо: вносити пропозиції, давати рекомендації, висловлювати зауваження;

– телефонувати вихователям під час занять та відволікати від освітньої діяльності з дітьми;

– залишати в дитячій шафі будь-які лікарські засоби та вітамінні препарати;

– заїзджати  на територію закладу дошкільної освіти на приватних авто;

– вигулювати собак на території закладу дошкільної освіти.

–  вчити своїх дітей “давати здачі” іншим або нападати один на одного, адже ця вимога спрямована на безпеку кожної дитини;

– не допускати конфліктів з дітьми та батьками  через іграшку, що принесена вашою дитиною з дому – це іграшка для всіх. Вона може зламатися або загубитися, але не повинна спричиняти конфліктів між дорослих.

До закладу  дошкільної  освіти  слід  приводити  та  забирати   дитину   у  визначений Статутом час: приводити  з 7.00 год., забирати не пізніше 19.00.

      Заходити до групи,  необхідно через окремі входи.

Для відвідування кабінетів спеціалістів або медичного кабінету необхідно заходити із загального коридора;

Ходити по приміщенню  закладу дошкільної освіти дозволяється тільки в змінному взутті або бахілах, придбаних власним коштом.

Заходячи в приміщення закладу, пропускайте дітей в двері першими.

Не допускайте, щоб дитина бігла до приміщення, або з нього,  на значній відстані від Вас.

При вході, будь ласка, очищайте  взуття та зачиняйте за собою вхідні двері.

Допоможіть своїй дитині вранці роздягнутися, акуратно скласти речі в шафу.

Приводити/забирати дитину батьки мають особисто, не передоручаючи свою дитину стороннім особам.

Прийшовши в ЗДО, слід повідомити вихователю про стан здоров’я своєї дитини.

Приводити дитину до ЗДО потрібно здоровою, без ознак захворювання, охайно одягненою відповідно до погодних умов та сезону.

         Діти з ознаками інфекційних захворювань до перебування в ЗДО не допускаються. Працівники закладу не мають права за Вашим проханням давати дітям пігулки, мікстури, краплі тощо.

У групову кімнату батьки можуть зайти тільки з дозволу керівника закладу або вихователя, а також у День відкритих дверей.

О 9.00 починаються заняття за складеним розкладом. Тому переконливо просимо Вас: якщо ви прийшли, коли заняття розпочалося, допоможіть дитині роздягнутися і тихо приєднатися до групи дітей.

Якщо ви хочете бути присутніми на занятті, попередьте про це педагога та ознайомтеся з правилами відвідування занять.

До керівника закладу, спеціалістів Ви можете звернутися у визначені години прийому.

          Дотримуватись вимог до зовнішнього вигляду дітей приводячи їх у заклад дошкільної освіти:

– слідкувати за нігтями дитини, своєчасно підстригати  їх;

– щоденно оглядати голову дитини на відсутність/наявність педикульозу, голова дитини повинна бути чистою, волосся розчесаним.

– звертати увагу на охайність зачіски своєї дитини, волосся не повинне спадати їй на очі.

– покласти у шафу індивідуальні гребінці для розчісування волосся, для дівчаток – аксесуари для  волосся (защіпки, гумки, стрічки, тощо);

– підбираючи одяг для дитини, уникайте  наявності на ньому дрібних ґудзиків, кнопок, гачків, шнурків. Одяг не повинен бути надто великим, проте і не повинен обмежувати рухів;

– не одягайте малюкам занадто тісну нижню білизну, одяг чи взуття, що обмежить їхні рухи і призведе до дискомфорту;

– придбавайте дитячий одяг лише із натуральних тканин: вовняні, льняні, бавовняні  чи в поєднанні з віскозою та легкою натуральною  вовною;

– звертайте особливу увагу на шкарпетки та колготки – вони також мають бути із натуральних тканин, інакше стопи дитини будуть постійно вологими і холодними;

– купуйте дітям легке, тепле взуття, що відповідає  розміру ноги, яке легко знімати  і взувати.

– бажано, щоб у дитини на одязі була хоча б одна кишеня, де б вона змогла носити  носову хустинку та свої «скарби»;

– давайте дітям достатню кількість носових хустинок – найкраще – 2: одну – з верхнім одягом, одну – з кімнатним;

– передавати в ЗДО не менше двох комплектів змінної білизни для створення комфортних умов перебування дитини в закладі дошкільної освіти:

*хлопчикам – шорти, колготки, трусики;

*дівчаткам – колготки, трусики;

– принести в ЗДО в теплу пору року запасні шкарпетки, гольфи, а в холодну – піжаму.

– для запобігання втрати або обміну речей, позначте певними мітками білизну, одяг і взуття ваших дітей;

– для уникнення випадків травматизму дітей, перевіряйте вміст кишень в одязі малюка на наявність небезпечних предметів ( ножиці, ножі, булавки, цвяхи, проволока, дзеркальця, скляні флакони, намистинки, ґудзики тощо).

Не дозволяйте дітям приносити  в наш заклад дошкільної освіти : брудні, старі іграшки,  жуйки та льодяники, коштовні речі, працюючий мобільний телефон, лікарські засоби, небезпечні речі, іграшки, які провокують агресію, продукти харчування;

Вихователі мають право вилучати у дітей заборонені вироби.

Не одягайте дітям прикраси із золота та срібла, біжутерію, браслети, ланцюжки, оскільки це може призвести до травмування (наприклад: розрив мочки вуха, задуха при натягуванні ланцюжка чи мотузки з хрестиком тощо).

Пам’ятайте, що адміністрація ЗДО, педагогічний та обслуговуючий персонал не несуть відповідальності за збереження ювелірних прикрас, які  Ви одягли на дитину (золоті сережки, ланцюжки, хрести, підвіси тощо), телефонів, часів та коштовних іграшок, які дитина приносять з дому.

        Забирати дитину із закладу дошкільної освіти повинні виключно дорослі члени родини.

ЗАУВАЖТЕ: неповнолітні особи (віком до 18 років) не мають права забирати дітей із закладу дошкільної освіти.

Будь ласка, не запізнюйтесь та не змушуйте вихователів та дитину чекати на Ваш прихід після закінчення робочого часу. Завчасно попереджуйте про Ваше можливе запізнення та домовтеся про передачу дитини у чергову групу.

ПАМЯТАЙТЕ: Відповідальність за безпеку життєдіяльності дитини перекладається на батьків відразу після того, як Ви забрали дитину від вихователя.

Про ймовірну відсутність дитини у із закладі дошкільної освіти  попереджайте вихователя своєчасно.

Не допускайте пропусків дитиною відвідин закладу дошкільної освіти без поважних на те причин.

     За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у випадку її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (до 75 днів).

У випадку відсутності дитини в ЗДО, з різних причин (хвороба, відпустка батьків чи вихідний день тощо), необхідно повідомляти про причину відсутності групових вихователів по мобільному зв’язку або сестру медичну старшу за телефоном  63- 29-48.

Якщо дитина захворіла, необхідно до 8.45 зателефонувати в заклад дошкільної освіти і повідомити про її хворобу.

Замовчування про хворобу дитини може призвести до спалаху захворювання в дитячому колективі.

При виникненні у дитини симптомів захворювання (кашель, температура, нежить, блювота, пронос тощо) необхідно повідомити старшу медсестру та звертатися на прийомдо дільничного педіатрав ЗДО дитина не приймається.

Якщо дитина захворіла, перебуваючи в ЗДО, вона ізолюється від здорових дітей і батькам необхідно  забрати  її  із  закладу.

Після перенесених інфекційних хвороб дитина приймається в заклад  дошкільний  освіти лише при наявності медичної довідки про стан її здоров’я.

Відрахування дітей із  закладу  дошкільної  освіти  відбувається відповідно до ст.12, розділу ІІІ Положення про дошкільний навчальний заклад, що затверджене постановою КМ України №305 від 12 березня 2003 року :

 за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

за несплату батьками вартості харчування дітей протягом 2-х місяців.

на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

Після зарахування дитини в Заклад  дошкільної  освіти №27 батьки встановлюють постійний зв’язок із  груповими вихователями.

Батьки кожної групи разом з вихователями самостійно встановлюють зручну форму зв’язку між собою: телефоном, електронною поштою, закритими групами в соціальних мережах, групами у Viber та WhatsUp тощо.

         Якщо в дитини є алергічні реакції на продукти, необхідно написати на ім’я директора ЗДО відповідну заяву, повідомити сестру медичну і попередити вихователів та помічника вихователя групи.

Для збереження апетиту не рекомендується годувати дитину вдома вранці, перед відвідуванням ЗДО. Якщо дитина поснідала вдома, повідомте про це вихователя, оскільки не слід змушувати дитину снідати вдруге.

Якщо після тривалої відсутності дитини в ЗДО Ви плануєте її привести, напередодні повідомте про це адміністрацію.

З метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей, батькам, або особам, які їх замінюють,  категорично  ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ  приносити  в групу будь-які продукти харчування.

Забороняється проведення “солодких столів” після свят у групах закладу дошкільної освіти 27.

         Оплата за харчування дитини в ЗДО проводиться за дні фактичного перебуванням дитини в групі до 20 числа поточного місяця.

Батьки мають право на благодійну діяльність для підтримання матеріального благополуччя Закладу дошкільної освіти №27

     

Затверджено

                                                                                       наказ №89від 25.09.2020 р.    

  Директор ЗДО                         С.Мандзюк

Правила роботи Закладу дошкільної освіти

(ясел – садка) №27 Рівненської міської ради  

в умовах карантину (COVID-19)

Правило 1. Дотримання соціальної дистанції.

        – Якби не скучила дошкільнята  одне за одним, обійми, поцілунки в умовах епідемії під забороною:

        – Пояснити дитині, що таке інфекція, як вона передається і чим небезпечна.

         – Переконати дитину, що поки необхідно утриматися від фізичного контакту з іншими дітьми.

         – Роз’яснювальну роботу будуть проводити  педагоги, але перше слово за батьками.

         – Проводити культурно – виховні заходи за участю дітей з однієї групи та без присутності батьків.

         – Не запрошуємо у ЗДО творчо – розважальні колективи та інших осіб, які не є працівниками нашого закладу.

         – Проводити заняття і прогулянки відповідно до адаптивного графіку, щоб не допускати об’єднання/змішування груп.

         – Надавати пріоритет активностям на відкритому повітрі.

    – Переформовувати розміщення в кімнатах для занять так, щоб максимально забезпечити можливе фізичне дистанціювання.

         – Обмежити заняття та ігри дітей що:

* передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми і педагогами;            

*потребують використання значної кількості додаткового інвентаря.

        – Організовувати харчування дітей так, щоб мінімізувати кількість дітей, які харчуються  одночасно або одночасно перебувають за одним столом.

           – Проводити роз’яснювальну роботу серед персоналу, батьків щодо індивідуальних заходів профілактики та виявлення симптомів COVID-19 серед персоналу та здобувачів освіти.

– Не допускати до роботи  персонал, який потребує самоізоляції.

– Проводити  інструктаж для працівників щодо запобігання поширення коронавірусу, дотримання правил распіраторної гігієни та протеепідемічних заходів.

 

Правило 2. Гігієна і дезінфекція.

       – Допускати персонал до роботи лише після термометрії безконтактним термометром та за умови наявності засобу індивідуального захисту, що щільно прикриває рот і ніс.

        – Працівника з температурою більшою за 37,2 гр.С або з ознаками гострого респіраторного захворювання до роботи не допускати, рекомендувати звернутись до сімейного лікаря.

       – Працівники ЗДО зобов’язані використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор або захисну маску) під час спілкування між собою.

       – Використані засоби індивідуального захисту, паперові серветки збирати в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленові пакети.

        – Обмежити проведення масових заходів (педрад, нарад, зборів) в закритих приміщеннях.

         У відповідності до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України:

        – Ніхто, крім працівників і вихованців, не може заходити у будівлю Закладу дошкільної освіти №27

         – На час карантину вихователь повинен зустрічати дітей і батьків на вулиці (в теплі погожі дні).

         – Працівники Закладу дошкільної освіти №27 за несприятливих погодних умов приймають дітей на входах у заклад, вимірюють показники температурного скринінгу і передають дітей вихователю.

– Батьки або особи, які супроводжують дітей, мають бути у масках.

         – На вході повинен бути антисептик з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропіленових спиртів та понад 70% для етилових спиртів.

         – Основний засіб гігієни рук у ЗДО – миття рук з милом. Використовуємо антисептики лише в тому випадку, коли відсутній доступ до проточної води з милом.

       – Обмежуйте самостійний доступ дітей до спиртових антисептиків, їх використовують виключно під контролем працівників ЗДО.

– Заборонено заходити в приміщення групи у вуличному взутті.

        – Працівники Закладу дошкільної освіти №27 впродовж робочого дня    повинні носити захисні маски, мити руки з милом щонайменше раз на дві години і нагадувати про це дітям.

        – Групові вихователі проводять температурний скринінг кожні 4 години і заносять показники в спеціальний журнал.

        – Дітей, у яких на вході у ЗДО, виявлено температуру більшу за 37,2 гр.С або ознаки респіраторних захворювань не приймаємо.

         – Провітрювати приміщення протягом 15хвилин  перед відкриттям та почергово провітрювати групові кімнати та спальні протягом дня за відсутності дітей, але не менше 4-х – 5-ти  разів на день.

         – Здійснювати  вологе прибирання з використанням мийних і дезінфекційних засобів 2 рази в день (із деззасобом  – в кінці дня).

        – Проводити в ігровій формі та за особистим прикладом педагога Закладу дошкільної освіти  протиепідемічні заходи для дітей (термометрія, навчання обробці рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету кашлю).

– Розміщувати інформацію (плакати, банери) про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю.

 

Правило 3. Правило іграшок.

        – Улюблені ляльки, машинки, трансформери залишаються вдома. Приносити свої іграшки до Закладу дошкільної освіти №27 ЗАБОРОНЕНО!

        – На час карантину під забороною м’які іграшки. Їх в групах не буде. Як не буде і довгошерстних килимів для гри. Більшу частину часу діти проводитимуть на свіжому повітрі.

        – У кожного працівника Закладу дошкільної освіти має бути у наявності змінний  одягу та взуття

        – Забороняється використовувати в закладі дошкільної освіти багаторазові тканинні рушники.

        – Навчити дітей користуватися індивідуальними одноразовими паперовими рушниками як в Закладі дошкільної освіти, так і в дома.

.

 

         Затверджую: __________

                         директор ЗДО № 27 Мандзюк С.А.

               Наказ №   89-осн. від 25.09.2020р.

 

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕННІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ

(ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛАХ-САДКУ) N27

РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. Загальні положення

1. Цей порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в Закладі дошкільної освіти (яслах-садку) N27 Рівненської міської ради.

2. Терміни, які використані в Цьому порядку вживаються в таких значеннях:- кривдник ( булер) – учасник освітнього процесу, в тому числі малолітняособа, яка вчиняє боулінг щодо іншого учасника освітнього процесу,- потерпілий ( жертва булінгу) – учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування),-спостерігачі – свідки та (або) безпосередні учасники випадку: кривдник ,потерпілий, спостерігачі ( за наявності).Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Проосвіту», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми тамолоддю», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»,«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україна».

3. Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу учасника освітнього процесу в закладі є:

- замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка,

- неврівноважена поведінка,

- агресивність , напади люті, схильність до руйнації,нищення, насильства,

- різка зміна звичної для дитини поведінки,

- відлюдькуватість, уникнення спілкування,

- ізоляція, виключення з групи спілкування,

- занижена самооцінка, наявність почуття провини,

- поява швидкої втомлюваності, занижена концентрація уваги,

- фізичні ушкодження та ознаки поганого самопочуття, намагання приховати

обставини отримання травм,

- пошкодження чи втрата особистого майна.

4. До булінгу в ЗДО належать випадки, які відбуваються безпосередньо в закладі та на прилеглій території. Ознаками булінгу є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої дитини такою ж особою стосовно інших учасників освітнього процесу, а саме:

- умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користування ним, перешкоджання в отриманні освітніх послуг,

примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру,

- словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження

волевиявлення (ознаки психологічного насильства),

- будь яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки (ознаки сексуального насильства),

- будь яка форма небажаної фізичної поведінки (ляпаси, стусани, штовхання, щипання, кусання, завдання ударів ( ознаки фізичного насильства),

- інші правопорушення насильницького характеру.

5. Суб’єктами реагування у разі настання булінгу в ЗДО є:

- служба освітнього омбудсмена,

- служба у справах дітей,

- центр соціальної служби сім’ї, дітей та молоді,

- Рівненська міська рада,

- директор ЗДО,

- управління освіти Рівненського міськвиконкому,

- управління Національної поліції України в м.Рівне.

Суб’єкти реагування на випадки булінгу в ЗДО діють в межах повноважень, передбачених законодавством і Положенням.

6. Суб’єкти реагування здійснюють заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу в ЗДО згідно Плану заходів на навчальний рік.

7. Педагогічні працівники та інший персонал закладу у разі, якщо вони

виявляють булінг, зобов’язані:

- вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу,

- за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної

медичної допомоги,

- звернутись ( за потреби) до відділу Національної поліції,

- повідомити керівника закладу та батьків дитини, що стала стороною булінгу.

ІІ. Подання заяв або повідомлень про випадки боулінгу в ЗДО:

1.Учасники освітнього процесу ЗДО можуть повідомити про випадок булінгу, стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу абоінших суб’єктів реагування.В ЗДО заяви чи повідомлення про випадок булінгу або підозру щодо його вчинення приймає директор. Заяви, надані в усній формі фіксуються письмово та реєструються відповідно до вимог діловодства.

2. Директор ЗДО у разі отримання заяви чи повідомлення про випадок булінгу:

- невідкладно, у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє орган

Національної поліції України в м.Рівне, принаймні одного з батьків чи інших представників дитини, яка стала стороною булінгу,

- за потреби викликає бригаду екстреної медичної допомоги для надання

екстреної медичної допомоги,

- повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої особи, яка стала стороною булінгу, з’ясування

причин, які призвели до випадку булінгу, визначення соціальних послуг та

методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання

соціальних послуг,

- скликає комісію з розгляду випадку булінгу ( далі Комісія) не пізніше ніж упродовж 3 робочих днів з дня отримання заяви чи повідомлення.

ІІІ. Склад комісії з розгляду випадку булінгу в ЗДО, права та обов’язки її членів

1.Склад Комісії затверджує наказом директор ЗДО. Комісія виконує свою роботу на постійній основі.

2. Склад Комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. Комісія складається з голови , її заступника, секретаря та не менше ніж 5 її

членів. До складу Комісії входять педагогічні працівники, в т.ч. практичний психолог, соціальний педагог (за наявності), представники служби у справах дітей та центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді. До участі у засіданні Комісії долучаються батьки або інші законні

представники дитини, а також можуть залучатися сторони булінгу, представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу в ЗДО.

3. Головою Комісії є директор ЗДО.

Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що

підлягають розгляду. Голова Комісії визначає функціональні обов’язки кожного члена Комісії. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови. У разі відсутності голови та її заступника обов’язки голови виконує один з членів, який обирається комісією за поданням секретаря. У разі відсутності секретаря його обов’язки виконує один з членів Комісії, який обирається за поданням голови Комісії чи її заступника.

4. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та

матеріалів, що підлягають розгляду на засіданні Комісії, ведення протоколу засідання.

5. Член Комісії має право:

- ознайомитися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу, брати участь в їх перевірці,

- подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються,

- брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування,

- висловлювати окрему думку усно або письмово,

- вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії.

6. Член Комісії зобов’язаний:

- особисто брати участь у роботі Комісії,

- не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб,

- виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов’язками, доручення голови комісії,

- брати участь в голосуванні.

ІУ. Порядок роботи Комісії

1.Метою діяльності Комісії є припинення булінгу в ЗДО, відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі, де стався випадок булінгу, з’ясування причин, які призвели до випадку та вжиття заходів для усунення таких причин, оцінка потреб сторін булінгу в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.

2. Діяльність Комісії здійснюється на принципах:

- законності,

- верховенства права,

- поваги та дотримання прав і свобод людини,

- неупередженого ставлення до сторін боулінгу,

- відкритості і прозорості,

- конфіденційності і захисту персональних даних,

- невідкладного реагування,

- комплексного підходу до розгляду випадку булінгу,

- нетерпимості до булінгу та визнання його суспільної небезпеки.

Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

3. До завдань Комісії належать:

- збір інформації щодо обставин випадку булінгу, зокрема пояснень сторін булінгу, батьків або інших законних представників малолітніх сторін булінгу, висновків практичного психолога та соціального педагога ЗДО, відомостей служби у справах дітей та соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, експертних висновків ( за наявності), якщо у результаті вчинення булігу була завдана шкода психічному чи фізичному здоров’ю потерпілого, інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації, іншої інформації, яка має значення для розгляду заяви,

- розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу та

прийняття рішень про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві.

У разі прийняття рішення Комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань Комісії також

належать:

 • - оцінка потреб сторін булінгу в отриманні соціальних та психолого- педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в т.ч. із залученням
 • фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (зазначається в протоколі),
 • - визначення причин булінгу та необхідних заходів для усунення таких причин (зазначається в протоколі),
 • - визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу у групі, де стався випадок (зазначається в протоколі),
 • - моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу, заходів виховного впливу та
 • корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів,
 • - надання рекомендацій для педагогічних працівників ЗДО щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми сторонами булінгу, їхніми батьками чи іншими законними представниками (зазначається в протоколі),
 • - надання рекомендацій для батьків або інших законних представників малолітньої особи, що стала стороною боулінгу (зазначається в протоколі).

4. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення визначає її голова.

5. Засідання Комісії є правомірним у разі участі в ньому не менш як 2/3 її складу.

6. Секретар Комісії не пізніше 18 години дня, що передує дню засідання Комісії, повідомляє членів, а також заявника та інших заінтересованих осіб

про порядок денний запланованого засідання, дату, час, місце його проведення, а також надсилає /надає необхідні матеріали в електронному чи

паперовому вигляді.

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні Комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови є вирішальним.

8. Під час проведення засідання секретар Комісії веде протокол за визначеною формою, що затверджується наказом директора ЗДО.

9. Особи, залучені до участі в засіданні, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності Комісії, зокрема, не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Особи, залучені до участі в засідання Комісії, в ході його мають право:

 • - ознайомлюватись із матеріалами, поданими на розгляд Комісії,
 • - ставити питання по суті розгляду,
 • - подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.

10. Голова Комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення Комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім

виконанням.

11. Строк розгляду Комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу в ЗДО та виконання нею своїх завдань не має перевищувати 10 робочих днів із дня отримання заяви чи повідомлення директором ЗДО.

 

V. Запобігання та протидія булінгу в ЗДО

 1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу в ЗДО має бути постійним системним процесом, спрямованим на:

- визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів запобігання виникнення булінгу та (або) потенційних ризиків його виникнення,

- виявлення булінгу та (або) потенційних ризиків його виникнення,

- визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів вирішення ситуацій булінгу та/або усунення потенційних ризиків його виникнення.

2. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу в ЗДО ґрунтується на

принципах:

 • - недискримінації за будь якими ознаками,
 • - ненасильницької поведінки в міжособистісних стосунках,
 • - партнерства та підтримки між педагогічним колективом ЗДО і батьками (законними представниками) малолітньої особи - здобувача освіти,
 • - особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини,
 • - розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу,
 • - гендерної рівності,
 • - участі учасників освітнього процесу в прийнятті рішень відповідно до положень законодавства та установчих документів ЗДО.

3. Завданнями діяльності щодо запобігання та протидії булінгу в ЗДО є:

 • - створення безпечного освітнього середовища в ЗДО, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу,
 • - визначення стану, причин і передумов поширення булінгу в ЗДО,
 • - підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про булінг,
 • - формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомленого булінгу як порушення прав людини,
 • - заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобігання булінгу.

4. Діяльність щодо запобігання та протидії боулінгу в ЗДО відображається в плані заходів, спрямованих на запобігання та протидії боулінгу в ЗДО ( далі –План).

Розроблення, затвердження та оприлюднення Плану забезпечує директор ЗДО в межах наданих йому повноважень щодо створення безпечного освітнього середовища в ЗДО, вільного від будь яких форм насильства та дискримінації, в т.ч. булінгу.

Планування заходів здійснюється за результатами моніторингу стану освітнього середовища в ЗДО.

Заплановані заходи повинні:

- спрямовуватись на задоволення потреб ЗДО у створенні безпечного освітнього середовища,

- мати вимірювані показники ефективності,

- залучати всіх учасників освітнього процесу.

План розробляється до початку навчального року. Протягом навчального року директор забезпечує проведення моніторингу (за потреби, але не рідше 1 разу на півріччя) ефективності виконання Плану та внесення (за потреби) до нього змін.

Заплановані заходи можуть відбуватись у будь-якій формі: зустрічі, бесіди, спільні перегляди та обговорення тематичних відео сюжетів, літературних творів, матеріалів ЗМІ, особистого досвіду тощо.

5. До заходів, спрямованих запобігання та протидії булінгу в ЗДО належать заходи щодо:

 • - організації належних заходів безпеки відповідно до законодавства (пост чергових),
 • - розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу,зокрема:
 • - розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, вміння відстоювати сої права та поважати інших,
 • - розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації, поваги до гідності людини,толерантності, соціальної справедливості, доброчесності,
 • вміння втілювати їх у власні моделі поведінки,
 • - здатності визначати, формулювати та аргументовано відстоювати власну позицію, поважаючи відмінні від власних думок/позицій, якщо вони не
 • порушують прав та гідності інших осіб,
 • - здатності критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення,
 • - здатності до комунікації та вміння співпрацювати для розв’язання різних суспільних проблем, зокрема волонтерської діяльності тощо,
 • підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про булінг, його причини, наслідки, порядок реагування на випадки булінгу,
 • створення в ЗДО культури, що ґрунтується на нетерпимості до будь-яких форм насильства та дискримінації, в т.ч. булінгу.

                         

 

 Затверджую: __________

                                   директор ЗДО № 27 Мандзюк С.А.

                                           Наказ №   89-осн. від 25.09.2020р.

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання булінгу в ЗДО №27 на 2021-2022 н.р.

ПЛАН

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

у ЗДО №27 на 2021-2022 н.р.

п/п

Найменування заходів Термін виконання Відповідальний за виконання
1 Ознайомлення працівників з нормативно-інструктивними документами, наказами, рішеннями, методичними рекомендаціями МОН України, спрямованими на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладах освіти Вересень Директор
2 Створення безпечного освітнього середовища в ЗДО вільного від насильства та булінгу (цькування) Постійно

Директор, вихователь-методист,

практичний психолог

3 Надання психолого-педагогічної допомоги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) За запитом Практичний психолог, вихователі
4 Проведення профілактичної роботи щодо запобігання булінгу в ЗДО Систематично Вихователь-методист, практичний психолог
5

Забезпечення інформаційно-просвітницької діяльністі серед усіх учасників освітнього процесу щодо булінгу (цькування) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках. Читання лекції: «Попередимо насильство у сім’ї та дитячому садку» для

-       батьків;

-       педагогів;

-       помічників вихователів

Листопад Практичний психолог
6 Проведення практичного заняття з педагогами: «Конфлікт і способи його подолання» Грудень Практичний психолог
7 Забезпечення методичного та психологічного супроводу працівників ЗДО щодо формування соціальних компетентностей і навичок запобігання та протидії булінгу (цькування). З метою цього провести з педагогами та їх помічниками тренінгові заняття: «Профілактика жорстокого поводження з дітьми» Січень Практичний психолог
8

Надання групової консультації:

«Булінг:поради батькам та педагогам»

Лютий Практичний психолог
9

Проведення анкетування з батьками, діти, яких відвідують ЗДО:

«Як дитина почувається в садочку?»

Лютий Практичний психолог
10 Організація та проведення занять і бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, поняття справедливості та порядності Упродовж року Вихователі ЗДО
11 Проведення заняття з елементами тренінгу для педагогів: «Жила – була толерантність…» Березень Практичний психолог
12 Розповсюдження інформації щодо профілактики булінгу (цькування) : листівки, брошури, стенди, Viber-групи, Veb-сайт ЗДО Систематично Практичний психолог
13 Спостереження за психологічним мікрокліматом у дитячому колективі Упродовж року Практичний психолог, вихователі
14 Забезпечення якісного контролю за недопущенням булінгу (цькування) серед працівників ЗДО Упродовж року Директор, вихователь-методист, практичний психолог
15

Надання консультацій усім учасникам освітнього процесу з питань профілактики та протидії булінгу

Упродовж року Директор, вихователь-методист, практичний психолог, вихователі

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом No89-осн. від 25.09.2020р.

Директор ЗДО _____ С Мандзюк

 

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО

ВПЛИВУДО СТОРІН БУЛІНГУ

В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛАХ-САДКУ) N27 РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. Цей Порядок визначає процедуру застосування заходів виховного впливу до

сторін булінгу в ЗДО N27.

2. Заходи виховного впливу – заходи, які застосовуються під час освітнього процесу щодо сторін булінгу (цькування) та забезпечують корекцію їхньої поведінки, зокрема виправлення деструктивних реакцій та способів поведінки у міжособистісних стосунках.

3. Заходи виховного впливу в ЗДО застосовуються з метою:

- відновлення та нормалізації відносин між сторонами булінгу після відповідного випадку,

- недопущення повторення випадку булінгу між сторонами,

- загальної превенції випадків боулінгу в ЗДО.

4. Необхідні заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) визначає комісія з розгляду випадків булінгу в ЗДОN 27, зокрема:

- мету, конкретні завдання, зміст, методи та форми заходів виховного впливу,

- критерії визначення співвідношення між запланованими та отриманими результатами заходів виховного впливу.

Моніторинг ефективності застосування заходів виховного впливу до сторін булінгу та необхідність їх коригування визначає комісія з розгляду випадків булінгу ЗДОN 27 на черговому засіданні.

Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними працівниками ЗДО, фахівцями служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням необхідних фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, в т.ч. органів Національної поліції.

5.Суб’єкти реагування на випадки булінгу в ЗДО під час реалізації заходів виховного впливу діють в межах повноважень, передбачених законодавством і цим Порядком.

6. Психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів виховного впливу в групі, в якій стався випадок булінгу, здійснюють у межах своїх посадових обов’язків практичний психолог, соціальний педагог ( за

наявності), зокрема:

- діагностику рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки,

- розробку програми реабілітації для потерпілого та її реалізацію із залученням батьків чи інших законних представників малолітньої дитини,

- розробку колекційної програми для кривдника та її реалізацію із залученням

батьків або інших законних представників малолітньої особи,

- консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу, Розробку профілактичних заходів.

У разі відсутності практичного психолога – супровід здійснюють працівники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом No 89-осн.від 25.09.20.

Директор ЗДО _______С.Мандзюк

Порядок

подання учасниками освітнього процесу

заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі дошкільної

освіти (яслах-садку) N27 Рівненської міської ради

Усі працівники закладу дошкільної освіти (ясел-садка) N27 Рівненської міської ради (далі ЗДО) зобов’язані вживати невідкладних заходів для припинення випадків булінгу (цькування). Зокрема, терміново повідомляти директора ЗДО про факти булінгу (цькування) стосовно вихованців (здобувачів освіти), педагогічних працівників та інших осіб, які залучені до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або достовірну інформацію, яку отримали.У разі виявлення випадку булінгу (цькування) учасником освітнього процесу (педагогічним працівником, батьками дитини) або іншою особою на ім’я директора ЗДО необхідно подати заяву про випадок булінгу (цькування).Повідомлення чи заяви про випадки булінгу (цькування) або підозру щодо їх вчинення приймає директор ЗДО.

Повідомлення чи заяви, надані в усній формі, фіксуються письмово.

Усі заяви реєструються відповідно до вимог діловодства в ЗДО.

1.Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

2.Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3.Здобувач освіти, який став свідком булінгу, зобов’язаний повідомити про це вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти .

4.Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.

5.Керівникзакладу освіти має розглянути звернення.

6.Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

7.Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.

8.Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

9.Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда -Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги.

Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.

Зразок заяви

Директору ЗДО No___

___________________

ПІБ (від кого заява)

Адреса заявника

___________________

Мобільний телефон

___________________

Електронна адреса

___________________

ЗАЯВА

Я, ____________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

повідомляю (інформую) про випадок булінгу (цькування), свідком якого я є, що стався

____________________________________ у (на) ______________________________________

(дата, час) (місце)

між ________________________________ та _________________________________________,

а саме: (у довільній формі розгорнутий виклад фактів щодо виявленого випадку булінгу

(цькування)______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Прошу розглянути ситуацію, що склалася та прийняти відповідні управлінські

рішення.

До заяви додаю фото та відеоматеріали (за наявності).

____________________________ ____________________________

(дата) (підпис)

 

 

 

Порядок нарахування батьківської плати та організація харчування в ЗДО

Нормативно-правові документи щодо організації харчування

1.      Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591)

2.      Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (наказ МОЗУ, МОНУ від 01.06.2005 №242/329)

3.      Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ, МОЗУ від 17.04.2006 №298/227)

4.      Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 21.06.2007 №1/9-394)

5.      Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 19.06.2007 №515)

6.      Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 №142-V

7. Про виконання норм харчування  в ДНЗ.( Лист МОНУ від 19.05.2008 №1/9-323)

 

 

 

 

 

«СХВАЛЕНО»                                                     «ЗАТВЕРДЖЕНО»      

педагогічною радою ЗДО № 27                           директор ЗДО № 27

протокол № 2 від 26.11.2020 р.                           ___________С.А. Мандзюк

Наказ № 100- осн

від 26.11.2020 р.

 

Положення

про дотримання академічної доброчесності працівниками

Закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу

                             (санаторного) №27 Рівненської міської ради

                                                                                                                   

І. Загальні положення

1. Положення про академічну доброчесність (далі – Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними, іншими працівниками Закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 27 (далі – ЗДО № 27).

2. Дане Положення розроблене на основі Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу діяльність», «Про наукову, науково-технічну діяльність», «Про запобігання корупції», Колективного договору, Статуту, актів чинного законодавства України.

3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності ЗДО № 27, підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, іншими учасниками освітнього процесу, запобігання порушення академічної доброчесності.

4. Педагогічні працівники ЗДО № 27, інші учасники освітнього процесу, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання посадових обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу ЗДО № 27, повинні виконувати норми даного Положення.

ІІ. Поняття та принципи академічної доброчесності

1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, виховання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2. Принципами щодо академічної доброчесності є:

- демократизм;

- законність;

- верховенство права;

- соціальна справедливість;

- пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

- рівноправність, гарантування прав і свободи;

- професіоналізм та компетентність;

- партнерство і взаємодопомога та взаємна довіра;

- відкритість та прозорість;

- відповідальність за порушення академічної доброчесності.

3. ЗДО № 27 здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

4. Дотримання академічної доброчесності працівниками ЗДО № 27 передбачає:

- дотримання Конвенції ООН «Про права дитини»;

- дотримання норм Конституції України;

- дотримання норм чинного законодавства в сфері освіти;

- дотримання загальноприйнятих етичних норм у веденні переговорів з батьками, керівником, громадськістю, у тому числі телефонічних;

- дотримання норм законодавства про авторське право;

- повагу до осіб – учасників освітнього процесу (повага до дитини і її підтримка, вміння досягати порозуміння з колегами та батьками);

- об’єктивне та неупереджене відношення до працівників ЗДО № 27, учасників освітнього процесу;

- якісне, вчасне та результативне виконання своїх функціональних обов’язків;

- впровадження в свою діяльність інноваційних методів діяльності;

- підвищення своєї кваліфікації;

- правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання довідок, доповідей, методичних матеріалів, творчих робіт, розпорядчих документів тощо;

- нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

- надання достовірної інформації;

- уникнення приватного інтересу та конфлікту інтересів;

- відповідальності за порушення академічної доброчесності;

- збереження, поліпшення та раціональне використання навчально-матеріальної бази закладу дошкільної освіти.;

- дотримання незалежності професійної діяльності від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій.

5. Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу (батьками, здобувачами дошкільної освіти) передбачає:

- дотримання загальноприйнятих етичних норм;

- повагу до педагогічних, інших працівників ЗДО № 27;

- особисте виконання покладених функцій і завдань;

- поважне ставлення до честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються;

- використання лише перевірених та достовірних джерел інформації;

- не фальсифікування або нефабрикування інформації з метою використання для власних цілей;

- не допустимо отримання будь-яких переваг під час вирішення робочих питань, пов’язаних з організацією освітніх послуг, окрім переваг передбачених законодавством;

- несення відповідальності за порушення академічної доброчесності.

6. Офіційне висвітлення діяльності ЗДО та напрямків його розвитку може здійснювати директор або особа, яка його замінює.

ІІІ. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

1. За порушення норм цього Положення працівники ЗДО № 27 притягуються до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства України.

2. Порушенням академічної доброчесності вважається:

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

-списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема, під час оцінювання результатів навчання;

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

- необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;

- підробка офіційних документів та їх використання;

- психологічне або фізичне насильство над дитиною чи колегами;

- поява у закладі у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, паління у закладі;

- ведення в ЗДО політичної, релігійної та іншої пропаганди.

3. За порушення правил академічної доброчесності працівники ЗДО притягуються до таких форм відповідальності:

- моральна;

- дисциплінарна;

- адміністративна та кримінальна;

- відмова у присвоєнні чергової категорії (підтвердження раніше отриманої категорії);

- інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. За порушення норм цього Положення може передбачатись накладання санкцій, у т.ч. звільнення (пониження) з посади (на посаді) за поданням Комісії з питань етики та академічної доброчесності.

  

ІV. Попередження щодо недотримання

академічної доброчесності

1. Для попередження щодо недотримання норм та правил академічної доброчесності в ЗДО № 27 використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

- ознайомлення працівників ЗДО з цим Положенням;

- інформування працівників ЗДО № 27 щодо необхідності дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

- розповсюдження методичних матеріалів;

- оприлюднення даного Положення на офіційному сайті ЗДО № 27;

- посилення контролю щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо під час підготовки (написання) творчих робіт, довідок, звітів, доповідей, розпорядчих документів;

- експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих програм у разі її встановлення) щодо ознак академічного плагіату в творчих роботах, що подаються на конкурси (атестаційні комісії) вищого рівня.

2. З метою впровадження академічної доброчесності при Комісії (у т.ч. із членів Комісії) може бути створена Робоча  група з питань  етики та академічної доброчесності (або визначена відповідальна особа), організації і контролю за додержанням принципів академічної доброчесності. Вона готує методичні матеріали, правила, пам’ятки тощо для забезпечення виконання усіх норм Закону України «Про освіту» щодо дотримання норм академічної доброчесності. Доцільність створення Робочої групи (або визначення відповідальної особи) розглядається на засіданні Комісії та приймається її рішенням.

V. Організація роботи Комісії

з питань етики та академічної доброчесності

1. З метою нагляду за виконанням норм цього Положення ЗДО № 27 створюється Комісія з питань етики та академічної доброчесності (далі-комісія).

2. Комісія наділяється правом формувати та розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції керівнику ЗДО щодо накладання відповідних санкцій.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством у сфері освіти, іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, чинними законодавчими актами України, Положеннями, Статутом, іншими нормативними документами.

4. Склад Комісії затверджується наказом керівника ЗДО за поданням кандидатур педрадою ЗДО № 27. Строк повноважень комісії 3 роки.

5. До складу Комісії обов’язково входять: директор, вихователь-методист, голова ППО ЗДО № 27.

6. Будь-який працівник може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

7. Комісія із свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи, рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідань, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданнях тощо здійснює секретар.

8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання, віднесених до її повноважень що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

9. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу комісії. У разі рівного розподілу голосів – голос Голови (Головуючого) є вирішальним.

10. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

11.Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед педагогічною радою та загальними зборами трудового колективу та громадськості.

12. Будь-який працівник ЗДО, представники освітнього процесу, яким стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутись до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б, контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

13. На засідання Комісії запрошується заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються керівнику ЗДО для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

15. Повноваження Комісії:

- одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

- залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

- проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики працівників закладу дошкільної освіти;

- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в діяльність закладу дошкільної освіти;

- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення;

- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та локальних нормативних актів.

 

VІ. Заключні положення

1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради ЗДО № 27 та вводиться в дію наказом керівника ЗДО.

2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради ЗДО № 27 та вводяться в дію наказом